Hoe gaat men tewerk om materiaal te huren bij Catch and Release?

Het huren van materiaal verloopt in 4 stappen

Hoe materiaal reserveren ?

Het reserveren van materiaal verloopt heel eenvoudig :

1. U neemt contact op met onze diensten (via mail of het beschikbaar formulier)

2. Wij informeren u over de beschikbaarheid van het materiaal en sturen u een prijsofferte op.

3. U stuurt ons het getekend exemplaar van deze prijsofferte terug via mail of fax .

De reservatie is bevestigd en goedgekeurd!

Hoe het materiaal ophalen dat gereserveerd is ?

Uw materiaal is beschikbaar op de datum die wordt vermeld op uw bestek.

U kan deze ophalen in onze burelen op dit adres en tijdens de openingsuren.

Indien u uw materiaal wenst op te halen buiten de openingsuren is het mogelijk met ons een afspraak te maken.

Een leveringsdienst is ook ter uwer beschikking ( onder bepaalde voorwaarden).

Wanneer u het materiaal op komt halen dient u de volgende documenten in uw bezit te hebben:

– Een geldige identiteitskaart.

– Uw kredietkaart (Visa, Mastercard) voor de betaling van de waarborg (OPGELET : De kredietkaart moet op naam van de huurder staan).

Hoe en wanneer de factuur en waarborg betalen ?

De verhuurfactuur dient in zijn volledigheid vereffend te worden bij het afhalen van het materiaal.

Wij aanvaarden voor deze betaling ieder betaalmiddel.

Ook een borg wordt gevraagd voor de waarborg van deze uitleen.

De betaling van de waarborg wordt ENKEL via KREDIETKAART geregeld. (Met uitzondering van een ander afgesproken onderling akkoord)

De borg wordt niet afgehaald van uw kredietkaart, maar “ gereserveerd ”.

Het bedrag van deze borg is vermeld in de bestek.

Het is belangrijk dat u bij uw bank nagaat of de limiet van uw kaart voldoende hoog is voor de reservatie van de waarborg.

Hoe en wanneer het materiaal terugbezorgen ?

Bij het terugvorderen van het materiaal is het onnodig de sensor noch de lenzen te reinigen alsook de batterijen te herladen.
Deze dienst is inbegrepen bij in het huurcontract!

Het materiaal dient ons terugbezorgd te worden ten laatste op de dag vermeld op uw bestek en dit tijdens onze openingsuren.

Deze datum komt doorgaans overeen met de voormiddag (vóór 11u) volgend op de beëindiging van uw huurovereenkomst.

Indien uw het materiaal terug wenst te bezorgen buiten onze openingsuren, is het mogelijk een afspraak met ons te maken.

Na ontvangst van het materiaal wordt gezamenlijk een retourbon ondertekend voor de goede ontvangst van het materiaal en al zijn accessoires.

De borg wordt 72u na ontvangst van het materiaal vrijgegeven, zodat het materiaal ondertussen een technische controle kan ondergaan.

Bijzondere gevallen

Termijn van verhuur

Ik wens mijn reservatie te annuleren :

Het is mogelijk uw reservatie te annuleren. Het voorschot dat betaald werd op het ogenblik van de reservering zal niet worden terugbetaald.

Ik wens de huurtermijn in te korten :

Eénmaal het materiaal is afgehaald , blijft de huurovereenkomst en verhuurfactuur in zijn volledigheid geldig, ook al wordt deze vroegtijdig beëindigd. Geen enkele terugbetaling kan plaatsvinden.

Ik wens de huurtermijn te verlengen :

U kan de huurovereenkomst niet verlengen zonder schriftelijk akkoord van Catch&Release. Indien een akkoord werd doorgegeven zullen de bijkomende dagen gefactureerd worden aan het volle dagtarief, met uitzondering van een specifieke overeenkomst met Catch&Release.

Ik ben te laat voor het terugvorderen van het materiaal :

In geval u te laat bent, zal een schadevergoeding worden aangerekend, zijnde 130% van het dagtarief per 24u vertraging.

Ik breng het materiaal of accessoires niet terug :

Na in gebreke gesteld te zijn , zal het materiaal als aan u verkocht worden beschouwd aan de aangegeven prijs op uw afhaalbon. In geval de « verkoopfactuur » niet betaald wordt, zal het materiaal als gestolen worden beschouwd en zullen de nodige stappen ondernomen worden voor verdere vervolgingen.